Esileht

Võsalõikus
Teostame võsaraiet peamiselt ekskavaatoritega, mis varustatud giljotiinidega. Ekskavaatorite giljotiinid lõikavad kuni 35 cm diameetriga puutüve.
Kändude juurimine
Juurimise käigus eemaldatakse maapinnast kõik see, mis tavapärase metsaraidega alles jäi – kännud ja juured, olgu see siis taasmetsastamise, -haljastamise või raadamise eesmärgil.
Raadamine
Raadamine on raie, mida tehakse eesmärgil muuta maa kasutamise otstarvet. Kompleksne teenus sisaldab endas nii puude kui võsa raiet, kändude juurimist kui materjali realiseerimist
Sihtide, kraavide ja liinikoridoride puhastamine
Tehnorajatiste hooldamise käigus eemaldatakse kasvav võsa ja alusmets. Kasutades metsamaterjali energiatoormeks hoiame kulutused mõistlikkuse piires.

Võtke meiega ühendust

Kinnistu saab väärindatud – võisalõikus tehtud, kraav või liinikoridor puhastatud
miks valida just meid

meie eelised

Efektiivus
Usaldusväärsus
Terviklahendused
ettevõttest

Meist

Erado OÜ on asutatud eesmärgiga pakkuda paindlikku, kompleksset ja kuluefektiivset metsateenust peamiselt energiametsandusega seotud tegevusaladel. Seetõttu peame oluliseks lisaks baasimasinatele ka investeeringuid õigetesee tööorganitesse, mis võimaldavad kiiret ja efektiivset teenust, tuues kaasa probleemivaba ja kulusäästliku lahenduse tellijale.