Esileht

Lammutamistööd
  • Väikeehituste
  • lammutamine
  • Siselammutus
  • Metall-konstruktsioonide lammutamine
Raadamine ja kändude juurimine
Raadamine on raie, mida tehakse eesmärgil muuta maa kasutamise otstarvet. Kompleksne teenus sisaldab endas nii puude kui võsa raiet, kändude juurimist kui materjali realiseerimist
Gaasilõikus
Teostame nii metall-konstruktsioonide lammutamist kui vanametalli lõikust platsi peal
Nulltsükli kaeve- ja ehitustööd
  • Vundamendi-süvikute kaeve
  • Trassiehitus
  • Ligipääsuteede rajamine
  • Muud pinnasetööd
Sihtide, kraavide ja liinikoridoride puhastamine ja rajamine
Tehnorajatiste hooldamise käigus eemaldatakse kasvav võsa ja alusmets. Kasutades metsamaterjali energiatoormeks hoiame kulutused mõistlikkuse piires.

Võtke meiega ühendust

Kinnistu saab väärindatud – võisalõikus tehtud, kraav või liinikoridor puhastatud
miks valida just meid

meie eelised

Efektiivus
Usaldusväärsus
Terviklahendused
ettevõttest

Meist

Erado OÜ on asutatud eesmärgiga pakkuda paindlikku, kompleksset ja kuluefektiivset metsateenust peamiselt energiametsandusega seotud tegevusaladel. Seetõttu peame oluliseks lisaks baasimasinatele ka investeeringuid õigetesee tööorganitesse, mis võimaldavad kiiret ja efektiivset teenust, tuues kaasa probleemivaba ja kulusäästliku lahenduse tellijale.