Euroopa regionaalarengu fond

Euroopa regionaalarengu fond

Projekti nimi: Põhivara soetamine teenustevaliku arendamiseks

Lühikirjeldus: Ettevõtte teenustevaliku arendamiseks on plaanis kännuharvesteri soetamine, mis võimaldab konkurentsivõimeliselt pakkuda kändude juurimise ja nende edasise töötlemisega seotud teenust. Toetus võimaldab lähiajal luua 1-1,5 püsivat töökohta.
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on kännujuurija/-harvesteri ostmine, millega on võimalik efektiivselt kände juurida ning tükeldada.
Tulemus: Investeeringu tulemusena arendatakse ja laiendatakse ettevõtte teenustevalikut, pakkudes tellijatele võimalikult kompleksset teenust ehitusplatside ettevalmistamise tegevusalal. Projektiperioodi lõpuks on loodud 3 töökohta.
Toetuse summa: 12 669 eurot